loading...

 På nyplöjda åkrar på Listerlanden kommer ofta forntida lerskärvor upp i dagen. Robusta, nerbrutna av tidens tand men med tydliga mönster och fingeravtryck. Jordiga toner där lerans egen skönhet ger skärven dess egenvärde. Inspirerad av detta bränner jag gärna i raku  eller färgar in lera i engobe.
I rostande plåt fick jag utlopp för ett monumentalt objekt då jag medverkade i Naturkraft - Skulpturpark.