Jag har under några år experimenterat med den serigrafiska tekniken. Det är teknikens möjlighet till impulsivt sökande av färgkombinationer och variationer som lockar mig liksom den tryckta färgens effekt. Ren, klar och distinkt. 

De erfarenheter som screntrycket gett mig använder jag nu även i mina större målningar och collage där jag på samma sätt som i screentrycket använder screenfärger.  Jag vill uppnå  effetkten som i de screentryckta ytorna där det figurativa står med  distinkt transparens i kontrast till det mer explosiva underliggande måleriet. En kontrast som jag tycker lyfter fram måleriets eget språk - färgupplevelsens. 


Serigrafi/ Screentryck. En grafisk teknik som bygger på att färg pressas genom en finmaskig väv. Väven som är monterad på en ram placeras ovanpå den yta som ska tryckas. Då färgen med hjälp av en gummirakel dras över väven får man ett genomtryck av motivet. 
Efter att färgen påförts till den underliggande målningen, så länge färgen inte torkat, kan tryckta partier torkas bort för att lyfta fram färgstråk och penseldrag i undermålningen. Jag har inte lång tid på mig då screenfärgen torkar snabbt.... Det är impulsivt skapande där processen både kan ge mervärde eller stjälpa alltihop.