loading...Karlshamns Konsthall 2017
 
Jazzkonsert med Mats Berntsson och Jonas Ryberg.
Invigning och saxofonfanfar 
med Berndt Sjögren.