Jag har under några år experimenterat med den serigrafiska tekniken. Det är teknikens möjlighet till impulsivt sökande av färgkombinationer och variationer som lockar mig liksom den tryckta färgens effekt. Ren, klar och distinkt. 

De erfarenheter som screntrycket gett mig använder jag nu även i mina stora målningar där jag på samm sätt som i screentrycket använder screenfärger men som jag istället stryker ut med pensel och rakel direkt på målningen.
Jag vill uppnå samma effetkt som de screentryckta ytorna där det figurativa står i kontrast till det mer explosiva underliggande måleriet. En kontrast som jag tycker lyfter fram måleriets eget språk - färgupplevelsens. 

Serigrafi/ Screentryck. En grafisk teknik som bygger på att färg pressas genom en finmaskig väv. Väven som är monterad på en ram placeras ovanpå den yta som ska tryckas. Då färgen med hjälp av en gummirakel dras över väven får man ett genomtryck av motivet. 

Screentryck ger mig en möjlighet att experimentera  med olika färger och transparens. Efter att färgen påförts till målningen, så länge färgen inte torkat, kan tryckta partier torkas bort föra att lyfta fram färgstråk och pensekdrad i undermålningen. Jag har inte lång tid på mig då screenfärgen torkar snabbt.... Det är impulsivt skapande där processen både kan ge mervärde eller stjälpa alltihop.