loading...Konsthallen 19/7 - 13 /8 2017
Karlshans Allmänna Konstförening. 
Jazzkonsert med Mats Berntsson och Jonas Ryberg.
Invigning och saxofonfanfar 
med Berndt Sjögren.