loading...


Jazzens improviserande men samtidigt strukturerade form
har under många år varit en drivande kraft i ateljén.
 
Ledord i ateljen.
Tajt dynamik, fuga och improvisation.
Obeveklig logik i det polyrytmiska.
Skicklighet får aldrig bli ett självändamål.
Tener duende/having soul.
 
Musik och måleri har mycket gemensamt. Jag närmar mig måleriet mer som musiker. Det är tonen, fraseringen och rytmen som fångar mitt seende.
Jag kombinerar gärna screenteknik med måleriet – screenad färg lägger sig elegant och rent i mötet med de målade ytorna - måleriet kan på så sätt få ha sin egna måleriska kvalitet. Skicklighet får aldrig bli ett självändamål, därför gillar jag kombinationen med srceenade detaljer. Schablonen är retuscherade detaljer från egna foton. Jag är väl förtrogen med figurteckning och croquis men genom att screena figuren tycker jag att uppnår ett luftigare friare måleri.
 
Jag fascineras av hur jazzen är uppbyggd - fria improvisationer med fast ”taktram” och komposition. Mina ”färgfläckar” tar form - ljuskäglornas skiftande ljuspelare, musikerna och instrumentens silhuetter……. - nonfigurativt möter figurativt.