Tetra Pak Konstförening Medlemskonstverk 2011

8 motiv utförda i Reaktivt bläck i en upplaga på 220st/motiv. Storlek med ram 32cm x ca 22cm

Fakta Reaktivt bläck.

Reaktiva färger började användas kommersiellt under 1956, efter att ha utvecklats av The Imperial Chemical Industries Dyestuffs Division i Manchester, England.

Reaktiva färger används vid färgning av cellulosa- baserade fibrer, exempelvis bomull och linne. Färgen innehåller en reaktiv del ( ex.v. cyanurklorid)som, när den appliceras på fiber i ett alklihaltigt bad, (ångning och tvätt) skapar en kemisk förening med en hydroxyl grupp i cellulosafibern.

Inom modern textiltryck-produktion kan man applicera den reaktiva färgen på textilen med hjälp av samma teknik som används i bläckstråleskrivare. På så vis kan man få ett permanent och högkvalitativt tryck i mindre serier. Eftersom färgen binds på molekylnivå, upplevs infärgningen som en del av tyget.

Mer om Reaktivt bläck, se under fliken Fragment

Reaktivt bläck på bommullsatin återger samma färgkänsla och karaktär som i mina målningar.